SPONSOREN

We danken onze sponsoren voor hun steun. Samen met de sponsoren bundelen we onze krachten om bezoekers uit Gouda e.o. en elkaar te inspireren
en te helpen om met respect voor mens, dier en onze omgeving te leven. We willen met hen uitdragen dat Gouda 
een stad is waar duurzaam leven vanzelfsprekend is. 

Het is onze ambitie om bezoekers via onze media te inspireren en op het festival geïnspireerd naar huis te laten gaan met concrete ideeën over hoe leuk, lekker en makkelijk het eigenlijk is om (meer) ‘groen’ te zijn en handelen. Hieronder lees je hoe onze sponsoren hun bijdrage leveren aan een duurzamere wereld.


GOUDAPOT
GoudApot is een vrijwilligersorganisatie die initiatieven steunt van Goudse initiatiefnemers die de straat, de wijk of de stad mooier, leuker of beter maken.
Zij doen dit door geld en adviezen te verstrekken, zonder het initiatief over te nemen.
 GENOOTSCHAP GRAAF FLORIS DE VIJFDE
Het Genootschap Graaf Floris V is al meer dan 40 jaar een no nonsense club met maar één doelstelling: ertoe bijdragen dat Gouda nog levendiger wordt voor Gouwenaren en bezoekers van buiten Gouda. Gouda kent enkele waardevolle tradities, die jaarlijks tienduizenden mensen naar het hart van Gouda trekken.


STICHTING HET OUDE-MANNENHUYS

Stichting Het Oude-Mannenhuys komt voort uit de stichting die het Willem Vroesenhuis in Gouda onderhield. Willem Vroesen overleed 10 april 1555. Sinds de oprichting op 26 september 1979 richt de Stichting het Oude-Mannenhuys zich op de ondersteuning van sociaal en cultureel werk in Gouda en directe omgeving.


 


STICHTING JAC. BEZEMER

De Stichting Jac. Bezemer is opgericht na het overlijden van Gouwenaar Jac. Bezemer op 8 juni 2008 en heeft ten doel cultuur, recreatie, welzijn en sport in de gemeente Gouda  te ondersteunen.


 

MAAKGOUDADUURZAAM.NL

 Op MaakGoudaDuurzaam.nl vind je alles wat er gebeurd en alles wat je nodig hebt in Gouda rond duurzaamheid. In ‘Maak Gouda Duurzaam’ werken vele partijen samen: Goudse inwoners, ondernemers, (sport)verenigingen, scholen, kerken, woningcorporaties, ODMH, provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap en de gemeente Gouda.

 

GEMEENTE GOUDA

Gemeente Gouda wil de Gouda duurzaam doorgeven aan volgende generaties. Hier spannen we ons maximaal voor in. We handhaven de ambitie om als Gouda in 2040 CO2-neutraal te zijn. We willen een groener en goed bereikbaar Gouda, waar het prettig wonen, werken en ontspannen is met een duurzame economie. Duurzaamheid gaat over alle beleidsterreinen en is een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar ieder collegelid een bijdrage aan levert. (Bron: Bestuursakkoord 2022-2026 'Geef Gouda door.)


SAMEN DUURZAAM GOUDA
Festival Gouda Maakt Toekomst is een initiatief van Samen Duurzaam Gouda. Samen Duurzaam Gouda heeft als doelstelling het bewustzijn van een duurzame samenleving onder individuen en groepen in de Goudse samenleving te vergroten. Onder duurzame samenleving verstaan wij een mondiale en lokale samenleving waar iedereen de ontwikkelingsruimte die de natuur biedt eerlijk met elkaar deelt.
Betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van diverse projecten zijn: Stichting Fairtrade Gouda, Raad van Kerken Gouda, IVN IJssel en Gouwe, NIVON Natuurvrienden Gouda e.o., Grootouders voor het Klimaat en diverse enthousiaste burgers.
Meer informatie: www.samenduurzaamgouda.nl.ADREM GROENMANAGEMENT
Adrem Groenmanagement adviseert gemeenten in de Inrichting en het Beheer van de Openbare Ruimte, met specialiteit in de groenvoorziening. Dit doen Erik en Karin al sinds 1994. Zij zijn geregeld gedetacheerd bij Gemeenten in functies zoals Projectleider of Beheerder.FAIRF
Bij Fairf vind je muurverf, lakverf, multiprimer en onzichtbare lak. Ook heeft Fairf lak aan denken in beperkingen en onmogelijkheden. Maar dat is weer een ander verhaal. Fairf is verf op plantaardige basis, want dat is alleraardigst voor de planeet
OOK GOUDA MAAKT TOEKOMST STEUNEN?

GOUDA MAAKT TOEKOMST timmert aan de weg. We willen zoveel mogelijk mensen in Gouda e.o. op een laagdrempelige manier handvatten aanreiken, zodat zij duurzame keuzes gaan maken. Na een succesvol festival in 2023 slaan we in 2024 opnieuw onze handen ineen. Om het festival mogelijk te maken zijn we op zoek naar partijen die geloven in een duurzamere toekomst en aan dit Goudse festival  willen bijdragen. 

Belangrijke benefits voor jouw organisatie zijn:

  • - zorgen voor maatschappelijke betrokkenheid
  • - stimuleren van duurzaamheid in de regio
  • - steunen regionale evenementen en makers

We bieden twee sponsorpakketten. Heb je andere ideeën? Dan bespreken we graag wat sponsoring van GOUDA MAAKT TOEKOMST voor jouw organisatie kan betekenen.

PAKKET 1: €250,- excl. BTW
- noemen en taggen in socials en nieuwsbericht(en)
- vermelding met speciale dank op de website, inclusief een doorverwijs-link naar eigen website

PAKKET  2: €500,- excl. BTW
- noemen en taggen in socials en nieuwsbericht(en)
- vermelding met speciale dank op de website, inclusief logo en een doorverwijslink naar eigen website
+ zichtbaarheid tijdens het festival met logo en dank op sponsorbord/banner
+ vermelding in het persbericht dat wordt uitgezonden

Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op via info@goudamaakttoekomst.nl.

Instagram